CMS FINLAND JA KOTIMAINEN EVOGENOM YHTEISTYÖHÖN

CMS FINLAND JA KOTIMAINEN EVOGENOM YHTEISTYÖHÖN

Jyväskyläläinen bioteknologiayritys Evogenom Oy sekä CMS Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Evogenom Oy on tuonut markkinoille uuden sukupolven laajat geenianalyysituotteet, jotka avaavat jokaiselle ihmiselle ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä henkilökohtaiseen perimäänsä.

 

Kotimaiset geenianalyysit toteutetaan asiakkaan antaman yksinkertaisen sylkinäytteen avulla. Näytteen pohjalta asiakkaan koko perimä kyetään lukemaan, analysoimaan ja raportoimaan luotettavasti. Testi lukee yli 700 000 perimän datapistettä. Tuloksena on ennennäkemättömän laaja, mutta helposti ymmärrettävä suomenkielinen raportti asiakkaan synnynnäisistä perintötekijöistä. Tuotteet on suunnattu kaikille omasta terveydestä, liikunnasta, ravinnosta sekä hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille.