venyttaly

nainen_haba

Juoksu

Valmennusjäsenyys on motivoivaa, tuloksekasta ja oppimiseen tähtäävää hyvinvointivalmennusta, jossa asiakas on keskipiste. Valmennus tapahtuu pääosin pienryhmissä. Ryhmään kootaan samaan tavoitteeseen tähtääviä jäseniä, jotta valmennuksessa päästään keskittymään oikeisiin asioihin. Valmentajan lisäksi ryhmäläiset saavat siis vertaistukea ja kannustusta toisiltaan.

CMS- valmennuspolku

1. Tapaaminen asiakasneuvojan kanssa

  • Esitietokysely
  • Oikean ryhmän valinta

2. Personal trainer tapaaminen

  • Tavoitteen asettaminen
  • PT työkirjan läpikäynti
  • Kuntosaliohjelman opastaminen

3. Valmennustapaamiset

  • 6,12 tai 24 kerran ryhmävalmennukset

4. Ryhmän päivittäminen